Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Версія Python 3.5

Слід, звичайно ж, прочитати повну офіційну документацію, щоб розібратися у всьому. Тут лише деякі уривки самої суті, так би мовити, коротко про головне.

Послідовності в Python — ітерабельні об'єкти, до елементів яких є ефективний доступ з використанням цілочисельних індексів. Доступ може бути здійснений через спеціальний метод __getitem __ (self, key), також підтримується метод __len __ () для повернення довжини послідовності.

__getitem__(self, key) — #метод, де доступ по індексу (або ключу).

Списки в Python — це змінні послідовності. У більшості випадків використовуються для зберігання однотипних даних, але можуть зберігати в собі і дані різних типів. Представлені класом list. Оформлюються списки в квадратні дужки [послідовність через кому].

Приклад послідовності списком в Python:

my_first_list = [3, 5, 1, 8, 7, 2, 9, 4]
print(my_first_list)

Кортежі в Python — це незмінні послідовності, які об'єднують в одне кілька значень. Найчастіше використовуються для зберігання різнотипних даних. Представлені класом tuple. Оформлюються кортежі в круглі дужки (послідовність через кому).

Приклад простого кортежу в Python:

my_first_list = (3, 5, 1, 8, "string", 7, 2, 9, 4)
print(my_first_list)

Операції зі списками в Python 3.5

Можна виконувати загальні для всіх послідовностей операції (конкатенація, зріз послідовностей, довжина списку, мінімальний і максимальний елемент, сума елементів, додавання або видалення елемента, сортування списку і багато іншого). Детальніше слід читати в документації, там описано безліч можливостей і прикладів.

my_first_list = [3, 5, 1, 8, 7, 2, 9, 4]
print(my_first_list)
if 3 in my_first_list: #Чи є цифра 3 в списку
  print("3 is in list")
else:
  print("3 is not in list")
len (my_first_list)     # Довжина послідовності
print (len (my_first_list)) # Висновок на екран довжини послідовності
print (min (my_first_list)) # Висновок на екран мінімального елемента послідовності
print (max (my_first_list)) # Висновок на екран максимального елемента списку
print (sum (my_first_list)) # Висновок на екран суми всіх елементів
my_first_list.append (6)  # Додаємо в кінець списку цифру 6
print (my_first_list)    # Висновок на екран списку з доданою в кінці цифри 6
my_first_list.remove (3)  # Видалення цифри 3 зі списку
print (my_first_list)    # Висновок на екран списку без цифри 3

Сортування списків в Python 3.5

Сортування змінюваних послідовностей (списків) відбувається дуже просто завдяки спеціальному вбудованому методу sort() і його параметрам key (записується в круглих дужках як key = функція, де саме по зазначеної функції і сортується список) і reverse (значення True або False). Простий приклад сортування списків нижче:

my_first_list = [3, 5, 1, 8, 7, 2, 9, 4] # створення списку
print (my_first_list)           # виведення на екран створеного списку
my_first_list.sort (reverse = True)    # виведення списку з кінця по спадаючій за допомогою reverse = True
print (my_first_list)           # виведення на екран відсортованого списку

Або ось такий спосіб відсортувати літери в списку за алфавітом:

primer=["a","o","k","d","y","r","f"]
primer.sort()
print(primer)

До речі, впорядкувати список з кінця (з більшого значення до меншого) або здійснити розворот списку можна також і за допомогою методу Reverse:

my_first_list.reverse() 
print(my_first_list) #Знову виводимо список з кінця за допомогою методу Reverse, але трохи по-іншому

Так, ітерація з кінця також можлива і за допомогою негативних індексів.

Операції з кортежами в Python 3.5

Для версії Python 3 кортежі підтримують всі загальні для послідовностей операції, в них можна поставити будь-ітерабельний об'єкт. Слід врахувати особливий синтаксис кортежів: кортеж може оформлятися в круглі дужки або без них. Якщо параметр всього один, після нього обов'язково повинна стояти кома.

Приклад простого написання кортежу на Python:

kortegh=(15,5)
print(kortegh)
kortegh=15,
print(kortegh)

Також можна проітерувати число в кортежі. Нижче на прикладі показана ітерація числа 15 в кортежі:

kortegh_iter=tuple(range(15))
print(kortegh_iter)

Ітерація послідовностей в кортежі відбувається наступним чином: беруться перші числа кожного кортежу, потім другі і т.д, до тих пір, поки зберігається принцип роботи ітератора від малого до великого.

print(list(zip((1, 3, 8), (5, 6), (7, 12, 15)))) 

Функція zip в кортежі Python

Функція zip об'єднує в один кортеж кілька кортежів. А ось і простий приклад як скористатися цією функцією:

first_kortezh = (1,2,3)
second_kortezh = (4,5,6)
third_kortezh = (7,8,9)
z=zip(first_kortezh,second_kortezh,third_kortezh)
print(first_kortezh)
print(second_kortezh)
print(third_kortezh)
print(list(z)) #виведе на екран список об'єднаних кортежів
print(zip)   #покаже клас функції
print(z)    #покаже місце в пам'яті даного об'єкта

Розпакування кортежів в Python 3

Розпакування кортежів відбувається завдяки зірочці. Розпакування послідовностей в даному випадку — це відповідність лівої частини правої. А ось і приклад.

first, second, third=zip(*((1, 4, 7), (2, 5, 8), (3, 6, 9))) #
print(first)
print(second)
print(third)

Успіхів у навчанні!